انیمیشن

انیمیشن ایرانی سفری به لیدوما ؛ به قهرمانی کودکان سرطانی

/iranian-animation-lidoma

«خیریه کودکان فرشته‌اند» به کمک «خانه انیمیشن» کاری را ساخته‌اند که قهرمان‌ های آن دو کودک مبتلا به سرطانند، جزییات بیشتر از این انیمیشن همراه ما باشید ...


مجموعه انیمیشن‌های «دوستان خیالی»، دوستار کودکان مبتلا به سرطان

/imaginary-friend-society

تیم «ویکی‌نیکی» مجموعه‌ای از انیمیشن‌های آموزشی را برای کودکان مبتلا به سرطانی ترجمه و دوبله نموده است تا بتواند تلاشی کوچک در جهت کاهش درد و رنج این کودکان انجام داده باشد...