بازاریابی خیریه ها

ارتباط مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری جامعه محلی

/corporate-social-responsibility

آیا داستان روستائیانی که در مراسم بدرقه مدیرکل Sorwathe-S.A.R.L در «کینی هیرا» را شنیده‌اید؟ آنها حتی برای رئیس بخش سرمایه‌گذاری تولید چای شرکت Tea Importers، هدایایی نیز آورده بودند!! به نظر شما چه چیزی سبب ارتباط نزدیک افراد محلی با این فرد شده بود؟! در این نوشتار با تحلیل این داستان، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر وفاداری جامعه محلی را شرح خواهیم داد، با ما همراه باشید...


راهنمای استفاده از ویدئو در بازاریابی خیریه ها

/how-to-make-a-good-video-for-charities

در چند سال اخیر، علاوه بر شرکت‌های تجاری، خیریه‌ها نیز به قدرت تاثیرگذار ویدئو به عنوان یکی از ابزار بازاریابی، پی برده و برای معرفی فعالیت‌های خود راضی به تقبل هزینه‌های ساخت و تدوین ویدئو شده اند. در این نوشتار به طور اختصاصی به اهمیت تهیه ویدئو از فعالیت‌های خیریه‌ها به عنوان یکی از موارد مهمی که در بازاریابی خیریه بسیار موثر است و اغلب نادیده گرفته می‌شود، می‌پردازیم.