بازراچه خیریه

لیست بازارچه‌های خیریه نوروز 98

/charity-bazaar-98

برگزاری بازارچه‌های نوروزی نوعی بازاریابی برای جذب منابع مالی در پیش‌بُرد فعالیت‌ خیریه‌ها به شمار می‌رود. ویکی‌نیکی پیشنهاد می‌کند با بازدید از این بازارچه‌ها در بهبود عملکرد خیریه‌ها، مشارکت کنیم.