جذب منابع مالی

دوبله قسمت «پرتو درمانی» از مجموعه انیمیشن‌های انجمن دوست خیالی

/fundino-imaginary-friend-society

کودکان مبتلا به سرطان با دیدن این انیمیشن ها، به درک بهتری از بیماری خود می رسند و همین آگاهی آن ها از روند بیماری خود، سبب می شود که کمتر بترسند و بیش تر در فرآیند درمان خود همکاری کنند.