خیریه کهریزک

نحوه رفتار صحیح با سالمندان

/correct-behavior-with-the-elderly

احترام به سالمند نکته‌ای است که هرگز نباید فراموش شود. سالمندانی که با ما زندگی می‌کنند به گردن ما حق زیادی دارند و اگر خوب و مهربانند، محبت به آنها و نگهداریشان و تحمل زحمت به خاطر ایشان، کمترین کاری است که می توانیم برایشان انجام دهیم، حال اگر والدین ما نیستند و یا اگر بداخلاق یا دارای عادات ناخوشایندی هستند، تکلیف چیست؟