سازمان بهداشت

جوامع تاب‌آور با داوطلبان

/ayazi-note-on-of-the-volunteer-day

یادداشت سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی داوطلب، با ما همراه باشید...