یادداشت سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی داوطلب

بایستگی جایگاه داوطلبان در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، در جهان هر روز بیش از پیش شناخته می‌شود و تلاش‌ها نیز در راستای بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از توان این نیروهای سازنده، باورمند، تلاشگر و خودجوش است. نیروهای داوطلب در واقع با ماهیت داوطلبی خویش، هم به جامعه و هم به خدمات و چگونگی ارایه آن‌ها، رنگ و بویی دیگر می‌بخشند؛ رنگی از انسان‌دوستی و خدمت‌رسانی بی‌چشم‌داشت به هم‌نوعان. در واقع چنان‌چه در شعار جهانی این روز نیز آمده است، داوطلبان، سازندگان جوامع تاب‌آور هستند و در هر شرایطی اعم از عادی و بحرانی، می‌توانند به پایداری و دمیدن روح هم‌دلی و هم‌نوع‌دوستی در جامعه یاری رسانند و همبستگی اجتماعی را افزایش دهند.
در ایران و به ویژه در نظام سلامت نیز باید بتوانیم با برنامه‌ریزی و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از این مشارکت ارزشمند، به صورت ساختارمند، آگاهانه و کارآمد بهره ببریم. سازمان‌های غیردولتی، موسسات خیریه، کانون‌های سلامت محله و سفیران سلامت، همه و همه از جمله ظرفیت‌های ایجادشده برای استفاده و تعامل با نیروهای داوطلب است که می‌بایست با برنامه‌ریزی مناسب و دقیق هم بر کمیت و کیفیت آن‌ها افزود و هم حضور ایشان را در دیگر عرصه‌های ممکن و مغفول رقم زد.
این روز را به یکایک نیروهای داوطلب در تمامی زمینه‌های فعالیت و مشارکت اجتماعی شادباش می‌گویم و پیروزی و بهروزی‌شان را از درگاه پروردگار توانا خواستارم.


مطالب مرتبط:5 دسامبر؛ روز جهانی داوطلب


منبع: وزارت بهداشت و درمان