سلامت و بهداشت

1 خرداد (22 مه)؛ روز جهانی تنوع زیستی

/international-day-for-biological-diversity

1 خرداد برابر با 22 مه؛ روز جهانی تنوع زیستی، نام‌گذاری شده است. به راستی مفهوم تنوع زیستی چیست و چرا اهمیت دارد؟!