فرهنگ عمومی

تحلیل علل محرومیت از تحصیل بر اساس نظریه مازلو

/maslow-analysis-causes-deprivation-of-education

علت بازماندگی کودکان از تحصیل نمی‌تواند تک بعدی باشد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در این زمینه نقش دارند که آن‌ها را می‌شود براساس هرم نیازهای مازلو تبیین و تحلیل کرد. در این نوشتار علل بازماندن کودکان از تحصیل را که به معضلی اجتماعی تبدیل شده است، بررسی می‌کنیم...


تصفیه آب با کتاب قابل آشامیدن

/drinkable-book

تصفیه آب با کتاب قابل آشامیدن؟!!! نکته جالب درباره این کتاب اینکه همه صفحات کتاب، فیلتر تصفیه آب هستند و حاوی موادی‌اند که باکتری‌ ها را می‌کشند.


نحوه رفتار صحیح با سالمندان

/correct-behavior-with-the-elderly

احترام به سالمند نکته‌ای است که هرگز نباید فراموش شود. سالمندانی که با ما زندگی می‌کنند به گردن ما حق زیادی دارند و اگر خوب و مهربانند، محبت به آنها و نگهداریشان و تحمل زحمت به خاطر ایشان، کمترین کاری است که می توانیم برایشان انجام دهیم، حال اگر والدین ما نیستند و یا اگر بداخلاق یا دارای عادات ناخوشایندی هستند، تکلیف چیست؟