فقرزدایی

سوزن‌بانان، کودکان را نکشید.

/peter-singer

تصور کنید قطاری در حال حرکت است و می‌تواند در دو مسیر حرکت کند. مسیر اول، به سوی تعدادی کودک می‌رود که روی ریل ایستاده‌اند و قطعاً برخورد قطار آن‌ها را می‌کشد. مسیر دوم، به سمت اتومبیل لوکس شما می‌رود که روی ریل گیر کرده و نتوانسته‌اید آن‌را حرکت دهید.


طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی

/rural-employment

مطابق ابلاغ سیاست‌های اقتصادمقاومتی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه بودجه سال 1396؛در راستای اشتغالزایی و تقویت تولیدات داخلی، طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را با اعطای تسهیلات مربوطه در دستور کار قرارداده است.


سبک «برزیلی» برای فقرزُدایی با یارانه نقدی

/bolsa-famila

فقرزدایی و کاهش فقر در جوامع رو به رشد یکی از مواردی است که دولت‌ها سعی دارند با طراحی برنامه‌های متفاوت گام‌های موثری نسبت به آن و در جهت توسعه پایدار بردارند.


5 راهبرد «فقر‌زُدایی با بودجه صفر»

/eliminating-poverty

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و شمار بالای اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، استفاده از راهبردهایی در قالب تبدیل یارانه سیاه به یارانه سپید و برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» می‌تواند راهکاری موثر باشد.