مستندسازی

راهنمای جامع مستندسازی در خیریه ها

/documentation

امروزه مستندسازی را کلید مدیریت دانش و راهکاری برای مطلع کردن ذی‌نفعان از سوابق فعالیت یک پروژه می‌دانند. با دنبال کردن هشت گام اصلی در این راهنما، می‌توانید روند شکل‌گیری و اجرای پروژه خود را مستند کنید و از نتایج آن بهره‌مند شوید.