مشارکت

کمپین «سال نو» همیاری برای کمک به نیازمندان

/fares-almomenin-campaign-97

در آستانه آغاز سال جدید، هر ساله موسسه «فارس المؤمنین» با کمک مردم بسته غذایی و پوشاک خانواده‌های نیازمند را تأمین و تدارک می‌نماید. در این نوشتار با فعالیت‌های این موسسه آشنا خواهید شد...