موسسه خیریه

راهنمای بودجه بندی موسسات خیریه

/charity-money-how-to-keep-it-safe

در این نوشتار خواهیم خواند: چگونه با تنظیم بودجه از مشکلات مالی پیشگیری کنید؟ | چگونه بودجه ی موسسات خیریه را تنظیم کنیم ؟


چگونه هوشمندانه کمک کنیم؟

/10-important-advice-for-donors

راهنمای نیکوکاری برای نیکوکاران هوشمند | برای کمک هوشمندانه این 10 نکته را به خاطر داشته باشید.


4 سوالی که باید از موسسات خیریه بپرسید!

/the-question-of-charities

مهم ترین سوالاتی که قبل از کمک به موسسات خیریه باید از آن ها بپرسید! | هنگام کمک به موسسات خیریه این موارد را به خاطر داشته باشید!


کمک داوطلبانه به موسسات خیریه

/volunteer-donors-directory

در این نوشتار خواهیم خواند: انتخاب موسسه خیریه برای انجام کار داوطلبانه | تعریف نیروی داوطلب | شاخص‌های انتخاب موسسه خیریه جهت کمک داوطلبانه