نوآوری

پوسترهای “زندگی بدون آب” تلنگری به شهروندان

/life-without-water

مجموعه پوسترهای “زندگی بدون آب” کاری از “استودیو هنری جوان” با هدف تلنگری به شهروندان در خصوص کمبود منابع آبی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن، طراحی شده‌اند...