هیئت مدیره

ساختار سازمانی موسسات خیریه طبق اساسنامه

/structure-of-the-board-in-nonprofit-institutions

در این نوشتار ابتدا به شرح ساختار سازمانی موسسات غیرانتفاعی و سپس مسئولیت هریک از اعضای هیئت مدیره موسسات، طبق اساسنامه آن‌ها، پرداخته شده است. با ما همراه باشید...


بهبود عملکرد موسسات خیریه، با انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره

/overview-of-the-board-position-in-charities

انتخاب اعضای هیئت مدیره بهترین راه برای بالا بردن استاندارد عملکردی موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، می‌باشد. در این نوشتار با وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره در موسسات خیریه آشنا خواهیم شد.