کارتن خوابی

زنانه‌شدن مدل‌های فقر و محرومیت؛ افزایش بی‌‌‌سرپناهی زنان در كلانشهرها

/change-the-attitude-about-the-ngo

آیا می‌دانید عوامل گوناگونی به افزایش بی‌‌‌سرپناهی زنان در كلانشهرها به خصوص شهر تهران دامن زده‌اند. در این نوشتار با این عوامل آشنا خواهید شد.


برای کمک به «افراد بی‌خانمان»؛ پول همیشه کارساز نیست!

/a-guide-to-help-homeless

بی‌خانمانی یکی از معضلات بزرگ جوامع امروزی است و به خیابان‌های شهر ما محدود نمی‌شود. این بحران حتی در بزرگ‌ترین شهرهای پیشرفته جهان نیز مشاهده می‌شود. ولی چگونه باید به این افراد کمک کرد؟!