کمپبن

کمپین خلاقانه کمپانی یونیلیور

/unilever-s-water-campaign

معرفی کمپین خلاقانه یونیلیور به همراه پوستر، پوسترهای تبلیغاتی‌ این کمپین با هدف آگاهی سازی درمورد آب شفاف و سالم می‌باشد