کودک آزاری

اورژانس اجتماعی؛ راه حل آسیب‌های اجتماعی

/social-emergency-introduction

معرفی اورژانس اجتماعی و خدمات قابل ارائه آن در آسیب های اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانگی و ...


«صدای یارا» را بشناسیم

/sedaye-yara

در این نوشتار خواهیم خواند : آشنایی با خط مشاوره تلفنی رایگان | معرفی «صدای یارا» | فعالیت‌های صدای یارا | اهداف صدای یارا


طلسم بررسی کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» شکست!

/children-s-rights-bill

بنابر آمار موجود، از آبان سال 1396 تا فروردین ماه سال 1397، ۱۶ هزار مورد کودک آزاری گزارش و ثبت شده که البته اورژانس اجتماعی بهزیستی معتقد است آمار واقعی بسیار بیشتر از این میزان برآورد می‌شود. آیا تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، می‌تواند در کاهش آسیب‌های مرتبط بر اطفال مؤثر باشد؟