انجمن حمایت از حقوق کودکان، در راستای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به عنوان سازمانی مردم نهاد خط مشاوره رایگان صدای یارا را راه اندازی کرده است. کودکان و نوجوانان برای دریافت مشاوره می‌توانند با شماره 42152 تماس حاصل فرمایند. صدای یارا به عنوان اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان از دی ماه سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرده است.


پاسخگویان این خطوط از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه‌های روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، انتخاب شده‌اند. این داوطلبان در ساعات و روزهای مشخص و برنامه‌ریزی شده با استفاده از کد اختصاصی و بدون نیاز به ذکر نام تماس گیرنده به ارائه خدمات داوطلبانه رایگان می‌پردازند.
صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و هر وجه تمایز دیگر، باید در مواقع ضروری بتواند از کمک‌های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می‌کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را با مطالب مندرج در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد.


صدای یارا؛ مشاوره تلفنی رایگان برای کودکان و نوجوانان

فعالیت‌های صدای یارا:

  • برقراری رابطه همدلانه مشاورین با تماس گیرنده؛ 
  • توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی و پرهیز از ارائه راه حل به صورت مستقیم؛
  • بررسی وضعیت مطرح شده از طریق پرسش سوال های مناسب؛
  • هدایت فرد تماس گیرنده به سمت تجزیه و تحلیل مسئله؛
  • بررسی راهکارهای مختلف و نکات مثبت و منفی هریک؛
  • درخواست از تماس گیرنده برای انتخاب راه حل مناسب باتوجه به شرایط خاص خود.

اهداف صدای یارا:

۱- همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدین؛

۲- توانمندسازی تماس‌گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل‌های مناسب و اصولی در شرایط دشوار، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان؛

۳- هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه مسائل و رفاه کودکان؛

۴- پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان؛

۵- بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی درباره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل؛

۶- ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان؛

۷- اطلاع‌رسانی درباره مراکز مشاوره و موسساتی که در زمینه‌های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند؛

۸- ارجاع موارد کودک آزاری به واحد مددکاری جهت پیگیری‌های لازم؛

۹- کمک به سالم‌سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان.

 صدای یارا؛ مشاوره تلفنی رایگان برای کودکان و نوجوانان