یونیسف

تصفیه آب با کتاب قابل آشامیدن

/drinkable-book

تصفیه آب با کتاب قابل آشامیدن؟!!! نکته جالب درباره این کتاب اینکه همه صفحات کتاب، فیلتر تصفیه آب هستند و حاوی موادی‌اند که باکتری‌ ها را می‌کشند.


مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ

/golrang-csr

گروه صنعتی گلرنگ در راستای مسئولیت اجتماعی خود ، اقدامات بسیاری انجام داده است ...