شرح پروژه

او جوان است، نمی‌داند ما دردش را احساس می‌کنیم یا نه؟! ولی می‌داند که با کمک‌های اندکمان می‌توانیم  اندکی از آلام او را کم کنیم...

 • بیماری‌های او

 1. بیماری حاد قلبی (نیازمند به عمل جراحی)
 2. بیماری حاد تنفسی و ریوی (نیازمند به مداوا)
 3. انسداد روده بزرگ (درحال استفاده از کیسه دفع مدفوع)
 4. انسداد رگ‌های پا (در حال گذران دوره نقاهت بعد از عمل)
 • نیازهای او

 1. انواع داروهای قلبی وریوی
 2. اکسیژن
 3. کیسه دفع مدفوع
 4. تشک مواج
 5. پرستار
 • هزینه‌های او بابت

 1. خرید داروهای مختلف وتامین اکسیژن روزانه:  ۲۰۰۰۰۰ ریال
 2. خرید کیسه دفع مدفوع روزانه:  ۳۰۰۰۰۰ریال
 3. خرید تشک مواج:  ۴۰۰۰۰۰۰ریال
 • هدف و ماموریت ما

 1. تامین هزینه ۶ ماه نگهداری او
 2. ایجاد امید در او و خانواده‌اش
 • هزینه پرستاری در این پروژه لحاظ نشده است

سوابق و پیشینه

سازمان مردم نهاد موسسه نیکوکاری امام رضا(ع) دودج زرقان با شماره ثبت۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۱۱۳۰ و شماره پروانه فعالیت ص/۹۷/۴۵/۵۶۴۱ صادره از طرف فرمانداری شیراز برای کمک رسانی به ایتام و بیماران و مستمندان و فقرا تاسیس شده و از طریق هدایا و اعانات خیّرین انجام وظیفه می‌نماید.


مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه: 94,023,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه: 7,077,000 ریال

مبلغ کل پروژه: 101,100,000 ریال