انجمن حمایت از کودکان کار به عنوان نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی، از سال 1381 با مجوز رسمی وزارت کشور و شماره ثبت 14607، با هدف حمایت از کودکان در معرض آسیب و به ویژه کودکان کار آغاز نموده است.


بیست چهارمین جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار، از تاریخ 17 الی 19 اسفندماه، از ساعت 9 تا 21 در خيابان وليعصر، پایین تر از پارک وی مجتمع فرهنگی، ورزشی تلاش برگزار می‌گردد.

نیکوکاران عزیز، می‌توانند جهت حمایت از کودکان کار و آشنایی بیشتر با این انجمن در این بازارچه خیریه شرکت کنند.