24 اکتبر مصادف با 2 آبان ماه به عنوان «روز جهانی ملل متحد» نام گذاری شده است. در سال 1945 در چنین روزی با امضای منشور ملل متحد از سوی کشورهای عضو از جمله 5 عضو دائم، سازمان ملل متحد رسماً تاسیس و جایگزین جامعه ملل شد.

24 اکتبر از سال 1948، به عنوان روز سازمان ملل متحد جشن گرفته شده است. در سال 1971، مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه کرد که این روز توسط کشورهای عضو تعطیل عمومی اعلام شود.

 پیام رسمی دبیرکل سازمان ملل برای سال 2017:


دنیای ما با چالش‌های فراوانی مواجه است. درگیری و نابرابری در حال افزایش است. وجود تهدیدات امنیتی - از جمله سلاح‌های هسته ای و ... . اما آنچه مسلم است، ما ابزار و توانایی غلبه بر این چالش‌ها را در اختیار داریم. همه ما به اراده نیاز داریم. مشکلات جهان فراتر از مرزها هستند. ما باید از تفاوت‌هایمان فراتر برویم تا آینده را تغییر دهیم.

هنگامی که حقوق بشر و کرامت انسانی برای همه مردم جهان قابل حصول باشد، آنگاه جهانی پایدار و مملو از صلح و عدالت خواهیم ساخت.

در روز ملل متحد، اجازه دهید ما، "ما مردم"، این دیدگاه را به واقعیت تبدیل کنیم.

 

نویسنده: رویا باقری