کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

بنیاد رشد

148588291 98 5,000 تومان ناموجود

امور خیریه بنیاد رشد

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی - عمرانی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه خیریه آشیانه رحمت الهی

148557115 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی اصفهان

موسسات خیریه عمرانی، ساخت ساختمان مدارس، ساخت سرپناه و خانه‌های ارزان قیمت و فوری برای خانواده‌های نیازمند در مناطق محروم را در حوزه فعالیت خود به عهده دارند.

دسته‌بندی