عمرانی


کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه عمرانی، ساخت ساختمان مدارس، ساخت سرپناه و خانه‌های ارزان قیمت و فوری برای خانواده‌های نیازمند در مناطق محروم را در حوزه فعالیت خود به عهده دارند.

دسته‌بندی