کمی صبر کنید...

موسسه خیریه حامی

148664464 98 5,000 تومان

موسسه خیریه حمایت از اقشار محروم یاریگران

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه ایلیا

148589375 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

موسسات خیریه، مراکز غیرانتفاعی و عام المنفعه‌ای هستند که با توجه به اهداف ذکر شده در اساسنامه خود، فعالیت می‌کنند، هدف از تشکیل این موسسات منافع عموم مردم و کاهش فقر در جامعه است.

خیریه‌ها برای منافع و سود مستقیم یا غیرمستقیم اعضا خود، مالکین و یا هیچ فرد دیگری کار نمی‌کنند زیرا موسسات و سازمان‌های غیر انتفاعی از تولید سود و درآمد منع می‌باشند.

انواع موسسات خیریه بر اساس حوزه فعالیت (علت فعالیت):

  • دین و مذاهب
  • هنر، فرهنگ، علوم انسانی
  • توسعه اجتماعی
  • تحصیلات
  • سلامتی
  • حقوق انسانی و مدنی
  • بین المللی
  • تحقیقات و سیاست عمومی
  • محیط زیست
  • حیوانات

انواع موسسات خیریه بر اساس نوع فعالیت (عملکرد):