موسسات خیریه


کمی صبر کنید...

خیریه ترنم

148726077 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران

حوزه فعالیت سلامتی + خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه شمس

148722046 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مادر مهربان

148717027 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه مادر مهربان امّ المومنین خدیجه کبری (سلام الله علیها)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران


موسسات خیریه، مراکز غیرانتفاعی و عام المنفعه‌ای هستند که با توجه به اهداف ذکر شده در اساسنامه خود، فعالیت می‌کنند، هدف از تشکیل این موسسات منافع عموم مردم و کاهش فقر در جامعه است.

خیریه‌ها برای منافع و سود مستقیم یا غیرمستقیم اعضا خود، مالکین و یا هیچ فرد دیگری کار نمی‌کنند زیرا موسسات و سازمان‌های غیر انتفاعی از تولید سود و درآمد منع می‌باشند.

انواع موسسات خیریه بر اساس حوزه فعالیت (علت فعالیت)

  • دین و مذاهب
  • هنر، فرهنگ، علوم انسانی
  • توسعه اجتماعی
  • تحصیلات
  • سلامتی
  • حقوق انسانی و مدنی
  • بین المللی
  • تحقیقات و سیاست عمومی
  • محیط زیست
  • حیوانات

انواع موسسات خیریه بر اساس نوع فعالیت (عملکرد)

دسته‌بندی