کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه ایلیا

148589375 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

بنیاد رشد

148588291 98 5,000 تومان ناموجود

امور خیریه بنیاد رشد

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی - عمرانی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه، مراکز غیرانتفاعی و عام المنفعه‌ای هستند که با توجه به اهداف ذکر شده در اساسنامه خود، فعالیت می‌کنند، هدف از تشکیل این موسسات منافع عموم مردم و کاهش فقر در جامعه است.

خیریه‌ها برای منافع و سود مستقیم یا غیرمستقیم اعضا خود، مالکین و یا هیچ فرد دیگری کار نمی‌کنند زیرا موسسات و سازمان‌های غیر انتفاعی از تولید سود و درآمد منع می‌باشند.

انواع موسسات خیریه بر اساس حوزه فعالیت (علت فعالیت):

  • دین و مذاهب
  • هنر، فرهنگ، علوم انسانی
  • توسعه اجتماعی
  • تحصیلات
  • سلامتی
  • حقوق انسانی و مدنی
  • بین المللی
  • تحقیقات و سیاست عمومی
  • محیط زیست
  • حیوانات

انواع موسسات خیریه بر اساس نوع فعالیت (عملکرد):