نگهداری و سرپرستی


کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه خيريه حمايت از بيماران صرع و ناتوانی های ذهنی و حركتی اروميه

148556733 98 5,000 تومان ناموجود

حمايت از بيماران صرع و ناتوانی های ذهنی و حركتی اروميه

حوزه فعالیت سلامت
حوزه عملکرد بهداشت و درمان - نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی آذربایجان غربی

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه‌ای که در زمینه «نگهداری و سرپرستی» فعالیت می‌کنند، نگهداری از سالمندان، افراد بی‌سرپرست یا معلولین جسمی،حرکتی و ذهنی را به عهده دارند.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه نگهداری و سرپرستی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «کهریزک»، نمونه یکی از این موسسات است که در زمینه نگهداری و سرپرستی فعالیت می‌کند. سایر خیریه‌های حوزه نگهداری و سرپرستی را در لیست بالا مشاهده خواهید کرد.

دسته‌بندی