کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه خیریه آشیانه رحمت الهی

148557115 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی اصفهان

موسسه خيريه حمايت از بيماران صرع و ناتوانی های ذهنی و حركتی اروميه

148556733 98 5,000 تومان ناموجود

حمايت از بيماران صرع و ناتوانی های ذهنی و حركتی اروميه

حوزه فعالیت سلامت
حوزه عملکرد بهداشت و درمان - نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی آذربایجان غربی

خیریه باز باران

148552758 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرطه

148552663 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

بنیاد زینب کبری (س)

148552656 98 5,000 تومان ناموجود

بنیاد خیریه زینب کبری (س)

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه آتنا

148552646 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه ارتقا کیفیت زندگی زنان آتنا

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه‌ای که در زمینه «نگهداری و سرپرستی» فعالیت می‌کنند، نگهداری از سالمندان، افراد بی‌سرپرست یا معلولین جسمی،حرکتی و ذهنی را به عهده دارند.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه نگهداری و سرپرستی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «کهریزک»، نمونه یکی از این موسسات است که در زمینه نگهداری و سرپرستی فعالیت می‌کند. سایر خیریه‌های حوزه نگهداری و سرپرستی را در لیست بالا مشاهده خواهید کرد.

دسته‌بندی