کمی صبر کنید...

خیریه اشرف الانبیاء(ص)

148559851 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرطه

148552663 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه آتنا

148552646 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه ارتقا کیفیت زندگی زنان آتنا

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه خادمین کتیج

148552111 98 5,000 تومان

موسسه خیریه خادمین کتیج

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی
منطقه جغرافیایی سیستان و بلوچستان
از {{model.count}}

خیریه سیب سرخ

148551243 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه بچه های سیب سرح

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد آموزشی + بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه کهریزک

148551153 98 5,000 تومان ناموجود

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه طلوع بی نشان ها

148551060 98 5,000 تومان ناموجود

جمعیت طلوع بی نشان ها

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + بهداشتی و درمانی + نگهداری و سرپرستی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

دسته‌بندی