سازمان‌های نیکوکاری


کمی صبر کنید...

عنوان «سازمان‌های نیکوکاری»، اشاره به مراکزی دارد که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین مردم، قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنند. 

معرفی تعدادی از سازمان‌های نیکوکاری:


دسته‌بندی