خیریه‌های خراسان جنوبی


کمی صبر کنید...

در این قسمت از وبسایت ویکی‌نیکی، می‌توانید به تمام مراکز خیریه واقع در استان خراسان جنوبی دسترسی داشته باشید.
گزارشات مالی و نحوه فعالیت خیریه‌های استان خراسان جنوبی را بررسی کرده و در نهایت بر اساس شفافیت عملکردی و تاثیرگذاری این خیریه‌ها بر جامعه، به آنها امتیاز دهید.
این ارزیابی و امتیازدهی علاوه بر اینکه سبب خواهد شد نیکوکاران برای کمک خود خیریه‌ای معتبر و مناسب را انتخاب کنند، در بهبود عملکرد خیریه‌ها نیز موثر خواهد بود.

دسته‌بندی