خیریه‌های البرز


کمی صبر کنید...

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه اهسا

148552112 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه اهسا (انجمن همیاران سلامت پرور البرز)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + آموزشی
منطقه جغرافیایی البرز

در این قسمت از وبسایت ویکی‌نیکی، می‌توانید به تمام مراکز خیریه واقع در استان البرز دسترسی داشته باشید.
گزارشات مالی و نحوه فعالیت خیریه‌های استان البرز را بررسی کرده و در نهایت بر اساس شفافیت عملکردی و تاثیرگذاری این خیریه‌ها بر جامعه، به آنها امتیاز دهید.
این ارزیابی و امتیازدهی علاوه بر اینکه سبب خواهد شد نیکوکاران برای کمک خود خیریه‌ای معتبر و مناسب را انتخاب کنند، در بهبود عملکرد خیریه‌ها نیز موثر خواهد بود.

دسته‌بندی