نیکوکار روشن فکرشما یک «نیک رای» یا یک «نیکوکار روشن‌فکر» هستید.


ویژگی‌های شخصیتی شما؛ «نیکوکار روشن‌فکر»

  • شما در هر زمان و هر مکان که بتوانید به صورت فعالانه و پرشور کمک می‌کنید.
  • شما خوشبین هستید و می‌خواهید جهان جای بهتری برای زندگی باشد.
  • شما فردی دلسوز هستید و به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه جزء اولین نفرات هستید که پول و وقت خود را به دیگران می‌بخشد.
  • شما دوست دارید در جریان تاثیرات مثبت فعالیت‌های خود که بر موسسات خیریه، قرار بگیرید و به صورت فعالانه در کنار خیریه‌ها به ارائه خدمات بپردازید.
  • برای کمک کردن، بیشتر به صدای عواطف و احساسات خود گوش می‌دهید. 


«نیک رای» کیست؟

«نیک رای» یا «نیکوکار روشن‌فکر» ، به دنیا آمده است تا دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند. او همیشه به دنبال کمک کردن به دیگران با روش‌های جدید نیکوکاری و به‌روز است. دوستان و اطرافیان یک «نیک رای» او را به عنوان فردی مهربان، دلسوز و همیشه آماده کمک می‌شناسند. 

«نیک رای» مایل است با خیریه‌های مورد نظر  و تحت حمایت خود، بیشتر در ارتباط باشد و در جریان پیشرفت‌ و فرصت‌های جدید خیریه‌ها قرار بگیرید.

«نیک رای» یا «نیکوکار روشن‌فکر» برای کمک به دیگران بر پایه عواطف و احساسات تصمیم می‌گیرد، بنابراین حامی خیریه‌هایی می‌شود که قلب او را لمس می‌کنند.

یک «نیک رای»، هر زمان که امکان‌پذیر باشد در کارهای داوطلبانه شرکت می‌کند و از روش‌های گوناگون برای نیازمندان منابع مالی و غیرمالی جمع ‌آوری می‌کند. او تا جایی که بتواند کمک می‌کند.


شخصیت‌های «نیک‌بان»

فرآواز فروردین