۲۰ خانواده‌ دارای فرزند معلول و زنان سرپرست خانوار کرامتمند و بزرگوارمان با اولویت بالای نیازمندی در شهرستان «بهارستان» تهران و اطراف (حاشیه تهران) سرمای زمستان را با گوشت، پوست و استخوان خود احساس می‌کنند.

این ۲۰ خانواده‌ عزیز توسط مددکاران دلسوز بهزیستی شناسایی شده و مورد تایید موسسه نیک‌گامان نیز قرار گرفته‌اند. مدارک شناسایی کامل خانواده‌ها و گزارش مددکاری بازدید از محل سکونتشان نزد موسسه خیریه نیک‌گامان و بهزیستی استان تهران محفوظ است.

برآنیم تا به لطف شما کاری کنیم که مشکلات ناشی از معلولیت و نیازمندی‌های جاری روزانه که برای رفع آن‌ها هم تلاش می‌‌نماییم، تنها مشکل پیشِ روی این عزیزان باشد.

مبلغ مورد نیاز

مبلغ کل:  ۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

 خرید و توزیع ۲۰ بخاری استاندارد با مبلغ کلی ۸۲۰۰۰۰۰ تومان کمترین کاری است که برای کودکان معلول و زنان سرپرست خانواده‌، می‌توانیم انجام دهیم تا لبخندی گرم باشیم در زمستانی سرد، بر لبان هم میهنان عزیزمان.