جمعیت امام علی(ع)، سمینار تخصصی کودک آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین با هدف بررسی عوامل و پیامدهای آن در تاریخ 28 و 29 بهمن از ساعت 10 الی 18 برگزار می‌کند.


جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال 1378 فعالیت‌های خود را آغاز نموده و با هدف ریشه کن کردن فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی عمده فعالیت‌های خود را بر شناخت تئوریک و میدانی معضلات محلات حاشیه نهاده و با مطرح کردن معضلات اجتماعی سعی در تقویت مشارکت عمومی نموده است.


باتوجه به سابقه ی 18 ساله‌ی جمعیت امام علی (ع) در مناطق حاشیه نشین و معضل‌خیز شهرها و روستاهای محروم کشور و حضور مستمر در محلات حاشیه‌نشین در قالب 35 مرکز و ارائه‌ی خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی، مددکاری، ورزشی و حمایتی باعث شده است از نزدیک آسیب‌های اجتماعی موجود در این محلات را مشاهده و لمس نماید. از جمله‌ی بارزترین این آسیب‌ها در این محلات، کودک‌آزاری است که تعدد و وفور آن این بیم را ایجاد می‌کند که «حاشیه» در حال تبدیل شدن به کانونی برای ارتکاب «کودک‌آزاری» است. تجربیات و مشاهدات اعضا جمعیت امام علی (ع) از این پدیده می‌تواند برای تحلیل و مطالعه‌ی آن ارزشمند و مثمر باشد.

از آن جایی که اولین گام در جهت رفع یک معضل شناخت دقیق و علمی آن است، لذا لزوم بررسی تئوریک و میدانی مسئله ی کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین و روستایی کشور بیش از پیش احساس می شود. از این رو، جمعیت امام علی (ع) در نظر دارد تا با برگزاری سمینار تخصصی کودک آزاری، به بررسی این پدیده از ابعاد فرهنگی- اجتماعی، فقهی- حقوقی، پزشکی و روانشناسی بپردازد.

از سوی دیگر علاوه بر این، نظر به ماموریت جمعیت امام علی(ع) در خدمت‌رسانی در محلات حاشیه و مبارزه‌ی با آسیب‌های اجتماعی، یافته‌های این سمینار در فعالیت‌ها و مطالبه‌گری‌های جمعیت امام علی (ع) کاربرد خواهد داشت.