آژانس تبلیغاتی پاریس (BETC)، در جهت بهبود آگاهی جمعی نسبت به معضل تغییرات آب و هوایی، در طول کنفرانس آب و هوا که در سال 2015 در پاریس برگزار شد، کمپینی تشکیل داد.

پیام این کمپین: «آب و هوا در دستان ماست»

ار تاریخ 30 نوامبر تا 12 دسامبر، حدود 40 هزار نفر به منظور یافتن راه حلی برای مسئله بحران تغییرات آب و هوایی در پاریس گرد هم آمدند. این کمپین در فضای باز برگزار شد و تعداد زیادی از متخصصان، نظریه‌پردازان، مردم عادی و ... در آن شرکت کردند. شرکت‌کنندگان یک آینه در دست می‌گرفتند که انعکاس آسمان در آن افتاده بود که این حرکت به نوعی استعاره از آن است که همه ما مسئول تغییرات آب و هوایی هستیم و باید برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین اقدام کنیم.


مؤلف: رویا باقری