سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (fao)، در ابتدای سال 2017، گزارشی از وضعیت غذای جهان منتشر کرد. طبق این گزارش تا پایان سال 2016، 108 میلیون نفر در سطح جهان با بحران غذا مواجه بوده‌اند. که این تعداد نسبت به سال 2015، 35 درصد (80 میلیون نفر) رشد داشته است.

تعداد کسانی که با بحران غذا رو به رو هستند به تفکیک کشور:

 • یمن 17 میلیون نفر
 • سوریه 7 میلیون نفر
 • سودان جنوبی 4.9 میلیون
 • سومالی 2.9 میلیون نفر
 • شمال شرق نیجریه 4.7 میلیون نفر
 • بروندی 2.3 میلیون نفر
 • آفریقای مرکزی 2 میلیون نفر

در برخی نقاط مانند شمال شرق نیجریه، سودان جنوبی، سومالی و یمن، شرایط بسیار سخت‌تر است و خطر قحطی و خشکسالی ساکنین را به شدت تهدید می‌کند.

این تعارض به وجود آمده موجب آوارگی ساکنین (داخلی- خارجی)، ناامنی غذایی و تحمیل باری بر دوش کشورهای میزبان آوارگان شده است. 

کشورهایی که بیش تر تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند عبارتند از:

 • سوریه با 6.3 میلیون آواره داخلی
 • پناهندگان سوری با 4.8 میلیون آواره
 • عراق با 3.1 میلیون آواره
 • یمن با 3.2 میلیون آواره
 • سودان جنوبی با 3 میلیون آواره
 • سومالی با 2.1 میلیون آواره
 • شمال شرق نیجریه با 2.1 میلیون آواره

در برخی کشورها، شرایط خشکسالی و فقدان منابع لازم، معیشت کشاورزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. شرق و جنوب آفریقا بیش‌ترین آسیب را دیدهاند.

برخی کشورهای جنوبی آفریقا، نیجریه و سودان نیز به لحاظ دسترسی به غذا در شرایط  بسیار حاد قرار دارند.


به طور کلی وجود تعارض و درگیری در این مناطق و همچنین الگوهای آب و هوایی، از دلایل اصلی تشدید ناامنی غذایی و تضعیف معیشت کشاورزی بوده‌اند. نکته قابل ذکر آنکه بحران غذا به هیچ وجه به کشورها و مناطق ذکر شده محدود نمی‌گردد بلکه این مشکل یک بحران جهانی است و تلاش برای بهبود این وضعیت، یک دغدغه جهانی است.

 

منبع: FAO