ماهی قرمز سفره هفت‌سین که نمادی از زندگی و تحرک است اگر پس از تعطیلات نوروز زنده باشد نباید در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها رها شود چون باعث مرگ و میر سایر ماهی‌های درون رودخانه یا دریاچه می‌شود.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان محیط زیست کشور امیرمحمد علمی با اشاره به شهروندانی که هنوز ماهی قرمز سفره هفت‌سین را در منزل خود نگهداری می‌کنند، اظهار داشت: آن افرادی که هنوز ماهی‌های قرمز خود را رهاسازی نکرده‌اند، باید دقت داشته باشند که ماهی قرمز توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد و غذای ماهیان بومی را می‌خورد، بنابراین نباید در پشت سد‌ها و رودخانه‌ها رها شوند چراکه موجب افت جمعیت گونه‌های بومی می‌شوند.

وی ادامه داد: از شهروندان می‌خواهیم این ماهی‌ها را در رودخانه‌ها و دریاچه‌های پشت سدها رها نکنند زیرا به گونه‌های مهاجم تبدیل می‌شوند و به محیط زیست آسیب وارد خواهند کرد. ماهیان قرمز از نوع ماهی رودخانه‌ای نیستند و با رهاسازی آن‌ها در رودخانه و سدها که ماهیان دیگر در آن زیست می‌کنند، به دلیل تغذیه آن‌ها از تخم سایر ماهی‌ها و یا کف زیانی که مورد تغذیه سایر ماهیان می‌باشد، می‌تواند باعث آسیب و یا حتی مرگ و میر سایر ماهیان شوند.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان محیط زیست کشور افزود: شهروندان این ماهی‌ها را در استخر پارک‌ها یا اماکنی که از سوی شهرداری برای این کار در نظر گرفته شده است، رهاسازی کنند.

علمی خاطرنشان کرد: رهاسازی ماهی های قرمز در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها معضل جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند؛ امیدواریم که سال آینده دیگر شاهد خرید و فروش ماهی قرمز در بین شهروندان برای سفره هفت‌سین نباشیم.


منبع: نمناک