بنیاد خیریه مالکان فراری (FOCF)، یک شرکت غیرانتفاعی عمومی در کالیفرنیا است که برای حمایت از سازمان‌های خیریه‌ای که برای بهبود شرایط زندگی جوامع تلاش می‌کنند، ایجاد شده است. الوویت این موسسه خیریه کمک به موسساتی است که هدف خود را حمایت از کودکان و جوانان محروم و توجه به بهداشت عمومی قرار داده‌اند.

اعضای این بنیاد خیریه علاقه و اشتیاق فراوان خود به اتومبیل‌های معاصر و فراری را، وسیله ای برای جلب توجه و حمایت از اصول ارزشمندی چون کمک به همنوع قرار داده‌اند. FOCF هرساله رویدادهای بزرگی برای جمع‌آوری کمک برای برنامه‌های متنوع برگزار می‌کند. 


تعدادی از کمک‌های صورت گرفته به روایت تصویر:

 


 

 

مؤلف: رویا باقری