"جنگل شبح" یکی از جاذبه‌های برجسته شهر کپنهاگ در طی کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP12)، بوده است. این نمایشگاه در فضای باز ترتیب داده شد و یک سری کنده درخت‌های جنگل‌های انبوه غنا در آن به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در حقیقت کنایه‌ای بود به وضعیت بد جنگل‌ها به عنوان ریه‌های کره زمین و بحران تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های بشر و عدم توجه به محیط زیست.

این کنده‌های درخت پیش از شهر کپنهاگ توسط فعالان محیط زیست بریتانیا، در میدان ترافالگار شهر لندن به نمایش گذاشته شد و پس از آن به کپنهاگ منتقل شد که در هر دو شهر با استقبال زیادی رو به رو شد.

 مترجم: رویا باقری