توصیه های ایمنی درهنگام زلزله

1-خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

2-به‌سمت درب خروج هجوم نبرید.

3-ازآسانسور استفاده نکنید.

داخل منزل:

1- به زیر میزرفته و با دو دست محکم پایه‌ های میز را بگیرید.

2-در چهارچوب در، گوشه اتاق و زیر ستون های اصلی نیز می‌توانید پناه بگیرید.

3-اگر در طبقات زیر زمین هستید، در مکانی امن جای گرفته و تا پایان لرزش آنجا بمانید.

4- در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشینید و خود را به یک سمت پله بکشانید و از بالا یا پایین رفتن بپرهیزید.

5- از قفسه‌ها فاصله بگیرید.

داخل حیاط:

1- ضمن حفظ آرامش از دیوار و ساختمان منزل فاصله بگیرید.

2- در جای مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگیرید.

 در خیابان:

1- از ساختمان‌های بلند و تیرهای برق فاصله بگیرید و ضمن این کار مراقب اطراف نیز باشید. (مثل سایر افراد و اتومبیل‌ ها و غیره)

2- به فضای باز رفته و در مکانی امن پناه بگیرید.

3- اگر فضای باز و امن در دسترس نبود، به کنار ماشین‌ هایی که پارک شده‌اند بروید، بنشینید و با دو دست محکم از سر خود محافظت کنید.

در جاده:

1- اگر در حال رانندگی هستید، با حفظ آرامش اتومبیل را هدایت کرده و در صورت امکان آن را در یک مکان مناسب پارک کرده و از آن فاصله بگیرید زیرا امکان برخورد سایر اتومبیل‌ها وجود دارد.

2- اگر به‌عنوان مسافر در داخل اتومبیل یا اتوبوس حضور دارید، با دو دست، محکم صندلی یا میله اتوبوس را گرفته و سر خود را به پایین خم کنید.

توجه:

  •    در هنگام زلزله درصورتی از جای خود حرکت کنید که مطمئن باشید، حداکثردر عرض 10 ثانیه به مکان امن خواهید رسید. در غیر این صورت در نزدیکترین مکانی که امنیت نسبی دارد پناه بگیرید.
  •    درتمام حالات اگر نزدیک درب خروجی طبقه همکف هستید، با احتیاط خارج شده و به فضای باز و مکان امن بروید و مراقب اشیاء پرتابی از ساختمان‌ها باشید.
  •    در تمام حالات تا اتمام لرزش‌ها در جای خود ثابت بمانید و پس از آن ضمن اطمینان از سلامتی خود، با احتیاط از محیط خارج شده و به فضای باز و مکان امن بروید.

 

منبع: سازمان مدیریت بحران کشور