به مناسبت روز درختکاری  با طرح «کاشت نهال مثمر در شهر کریمه اهل بیت(س)» آشنا شوید:
پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند : «اگر قیامت بر پا شد و در دست یکى از شما نهالى بود، پس اگر کمى پیش از قیامت می‌تواند آن را بکارد، باید این کار را بکند»
موسسه خیریه «صراط ۳۱۳ صالح» در نظر دارد تعداد ۱۱.۰۰۰ نهال مثمر را در ۱۶ هکتار کشت نماید. در این طرح هر فرد می‌تواند با خرید یک یا چند نهال آن را به نام خود غرس نماید و با این کار از سه جهت منفعت ببرد:
۱- مبلغ اولیه صرف خرید نهال می‌شود و کاشت آن توسط موسسه صورت می‌گیرد.
۲- کمک به توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست می‌گردد.
۳- از آنجا که درخت کاشته شده مثمر می‌باشد، سودحاصل از آن در آینده به حساب موسسه واریز خواهد شد.

مبلغ تقریبی برای خرید و غرس نهال ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰هزارتومان بسته به نوع آن می‌باشد.

پیشنهادات و نیّات :

۱- هریک از اعداد ۱ تا ۱۲ نهال به نام هریک از معصومین۲- ۵ نهال به نیت ۵ تن
۳- تعداد ۱۴ نهال به نیت ۱۴ معصوم
۴- تعداد ۱۲ نهال به نیت ۱۲ معصوم
۵- تعداد ۱۱۰ نهال به نیت نام مبارک حضرت امیرالمومنین(ع)
۶- تعداد ۳۱۳ نهال به نیت یاران خاص آقا امام زمان(عج)

به نام هر یک از عزیزان مشارکت کننده در این طرح، یک سند نمادین (گواهی) تهیه و به آدرس ایشان ارسال خواهد شد.