سمانا (semana) یکی از مشهورترین مجلات کلمبیا، با برگزاری یک کمپین تایپوگرافی ای با عنوان «help font» به راه انداخته است. هدف از راه‌اندازی این کمپین، جلب توجه عوام نسبت به قربانیان مین های زمینی کلمبیا و گرامیداشت آن‌ها بوده است.

بر اساس مطالب منتشر شده، این قربانیان هرگز توجه لازم که مستحق آن بوده‌اند را از طرف دولت و رسانه‌ها دریافت نکرده‌اند و این باعث شده بیشتر مردم از وضعیت ناگوار آنان ناآگاه باشند.

در دنیای امروز ثابت شده است که با استفاده از هنر می‌تواند تغییر ایجاد کند. مجله سمانا اساسا به دنبال حرکت و تغییر است. آنها در این کمپین با طراحی یک تایپ فیس جدید با نام «help font» که به تاثیر از مصیبت های این واقعه است سعی کردند تا توجه بیشتری را به سمت این قربانیان جلب کنند. از این فونت در تیتر مقالات و پوسترها استفاده می‌شود.

 

پوسترهای مربوط به این کمپین:


منبع

ترجمه: سایت روزرنگ