مدیر کل توانبخشی روزانه و توان پزشکی بهزیستی کل کشور: آسایشگاه خیریه کهریزک از جمله مراکزی است که به خوبی توانسته است خدمات جامع توانبخشی را در مسیر صحیح و بازدهی مناسب حال جمعیت هدف خود هدایت نماید.

«زهرا نوع پرست» در جمع مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک و هیئت کارشناسی حقوق بشر از کشور اندونزی گفت: سازمان بهزیستی کشور 3 دفتر تخصصی را در امر خدمات دهی به معلولین و سالمندان اداره می‌نماید و هم اکنون 739 مرکز شبانه روزی ویژه معلولین و سالمندان در کشور وجود دارد که مورد حمایت سازمان بهزیستی کشور است.

‎وی در ادامه گفت:  بیش از 1000 مرکز توانبخشی روزانه هم اکنون براساس نیازهای معلولین خدمات دهی می‌نمایند، ضمن آن‌که 300 مرکز مراقبت و توانبخشی در منازل به صورت اختصاصی، مراقبین خود را به منازل دارای فرد معلول یا سالمند گسیل می‌دارند.

‎مدیر کل توانبخشی روزانه و توان پزشکی بهزیستی کل کشور با اشاره به خدمات دهی به معلولین 31 استان در شهرها و روستاها بیان کرد: بیشترین مراکز فعال در کشور در هر 3 حوزه خدمات توانبخشی روزانه، مراقبت و توانبخشی و نیز مراکز شبانه روزی غیردولتی هستند و سازمان از محل پرداخت یارانه به این موسسات، حمایت‌های مختلفی را در بهبود کیفیت زندگی معلولین به انجام می‌رساند.

«زهرا نوع پرست» اذعان داشت: آسایشگاه خیریه کهریزک با قدمتی طولانی و تجربیاتی ارزشمند و همچنین به پشتوانه مشارکت‌های مردمی توانسته است در هر 3 حوزه تخصصی ویژه معلولین و سالمندان، چهره‌ای موفق از خود در کشور به نمایش بگذارد که این همواه مورد تایید مسئولین بهزیستی کل کشور بوده است.

‎وی در پایان اظهار امیدواری کرد بتوان با اتکا به پشتوانه عظیم مشارکت‌های مردمی، رفاه و آسایش بیشتری را نصیب معلولین و سالمندان ناتوانی نمود که بخش قابل توجهی از جامعه کنونی هستند و نیاز به حمایت‌های مستمر دارند.

منبع: برنا