بنیاد Licra ، از سال 1926 میلادی فعالیت خود را در زمینه مبارزه با نژادپرستی آغاز کرد و کار این بنیاد هم‌چنان در این حوزه قویاً ادامه دارد. یکی از چالش‌های جالب لیکرا، که در سال 2010 منتشر شد و مورد توجه زیادی قرار گرفت چالش نژادپرستی نوزادان است.

پیام چالش: «رنگ پوست شما نباید آینده شما را رقم بزند».

 

پوسترهای چالش نژاد پرستی