نیکوکار بومی


شما یک «نیک‌نام» یا «نیکوکار بومی» هستید.ویژگی‌های شخصیتی شما؛ «نیکوکار بومی»

  • شما دوست ندارید مورد بمباران درخواست‌ خیریه‌ها برای کمک قرار بگیرید.
  • کمک کردن احساس خوبی در شما ایجاد می‌کند.
  • ترجیح می‌دهید به خیریه‌هایی کمک کنید که در اطراف شما هستند و در سطح محلی فعالیت می‌کنند تا بتوانید به راحتی تاثیرات کمک خود را ببینید و بسنجید.
  • شما پیش از کمک کردن به دقت فکر می‌کنید و در اغلب موارد پیش از کمک کردن زمانی را به یافتن خیریه مناسب اختصاص می‌دهید.
  • به عنوان یک فرد سخاوتمند و واقع گرا، محدودیت‌های منابع مالی موسسات خیریه را درک می‌کنید.

 «نیک نام» کیست؟

«نیک‌نام»، سخاوتمند است، اما اگر قرار است کمکی انجام دهد ابتدا همه چیز را به دقت بررسی می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد کمک کند.
«نیک‌نام» از کمک کردن به دیگران لذت می‌برد و حس اینکه می‌تواند در زندگی دیگران تفاوتی ایجاد کند را دوست دارد و به او انرژی می‌دهد.
«نیک‌نام» مایل است بداند کمکی که انجام می‌دهد دقیقا کجا و چگونه صرف می‌شود؟ او دوست دارد شاهد تاثیر مستقیم کمک خود در جامعه محلی و محیط اطرافش باشد.

«نیک‌نام» به عنوان یک فرد واقع‌گرا، محدودیت‌ منابع مالی موسسات خیریه را درک می‌کند و می‌داند این موسسات تا چه میزان در مضیقه هستند. بنابراین او ترجیح می‌دهد برای زمان و پولی که می‌خواهد به خیریه‌ها اهدا کند، برنامه‌ریزی داشته باشد.

«نیک‌نام» در بهترین زمان و بهترین موقعیت به موسسات اطراف خود کمک می‌کند. از نظر او سازمان‌های خیریه‌ای که حامی آن‌ها هستند باید قبل از هر چیز اصالت داشته و معتبر باشند.
«نیک‌نام» از موسسات خیریه انتظار دارد کاملاً واضح و روشن، چگونگی مسیر صرف شدن کمک‌ها و حمایت‌ها را برای او آشکار سازند.

«نیک‌نام» می‌خواهد نیکوکاری تاثیرگذار باشد اما نمی‌خواهد با خیریه‌هایی که حامی آن‌هاست در ارتباط باشد، مگر در موارد خیلی ضروری. بازاریابی موسسات خیریه از نظر او آزار دهنده است و ترجیح می دهد آن ها را نادیده بگیرد.

 

شخصیت‌های «نیک نام»

شقایق فراهانی


سحر لطفی


پانته‌آ پناهی‌ها