شعبه بیمه دی تبریز موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) را تحت پوشش قرار داد.

با پیگیری‌های نمایندگی 4425 تبریز ومساعدت‌های مدیریت استان آذربایجان شرقی وکارکنان شعبه تبریز، موسسه خیریه مهر امام هادی علیه السلام تحت پوشش بیمه دی قرار گرفت.
این همکاری با ارائه پوشش بیمه مسئولیت و آتش سوزی شروع شده و در آینده نزدیک با ارائه سایر پوشش‌های بیمه‌ای از جمله بیمه عمر و سرمایه‌گذاری برای ایتام تحت سرپرستی موسسه خیریه ادامه خواهد داشت.


منبع: میهن صنعت