موسسه خیریه رعد، فعال در حوزه کار خیر، توانبخشی، مددکاری، مشاوره و ... با همکاری برند Pepe Jeans، کمپینی راه‌اندازی نموده است. قرار است به کودکان نیازمند لباس‌های نو اهدا شود.


«لباس های قدیمی خود را به نیکی نو کنید تا زمستان امسال همه در کنار هم یکی باشیم.»