برندینگ - برچسب:برندینگ

برچسب:برندینگ

برگزاری سمینار «برندینگ در سازمان های مردم نهاد»

/branding-ngos/

موسسه مطالعاتی حامیان فردا با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه شریف در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن، اقدام به برگزاری سمینار «برندینگ در سازمان های مردم نهاد» با ارائه مدیرعامل محترم موسسه محک جناب اقای آراسب احمدیان نموده است. کشور عزیزمان بیش از گذشته نیازمند انجام فعالیت های خیرخواهانه بصورت...