جذب منایع

جمع‌سپاری مالی؛ پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل‌زده

/helping-flood-of-rah-ensaniyat-charity

 هموطنانمان در سیل گرفتارند و نیاز به کمک دارند. در طرح کمک به سیل‌زدگان خیریه حامی مشارکت کنیم...


تهیه لباس گرم برای خانواده ها و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یزد

/2nate-warm-cloth

زمستان گرم : پروژه تهیه پتو و شال و کلاه و دستکش بافت برای خانواده ها و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یزد