نیازسنجـی اولیه:

باتوجه به گرانی بی سابقه و عدم توانایی خانواده‌های زیادی در گرم نگه داشتن محیط خانه و متعاقباً افزایش میزان ذات الریه در کودکان بر آن شدیم تا با تهیه پتو برای خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت و شال و کلاه و دستکش برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، مانع از گسترش هرچه بیشتر بیماری های ناشی از سرما در این کودکان و عقب ماندن آنها از محیط تحصیلی گردیم.

شناسایـی:

شناسایی 45 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت و همچنین 75 کودک مستعد بیماری و نیازمند به کمک

محصولات انتخابی برای این پروژه :

دستکش بافت

شال و کلاه بافت

پتوی 2 نفره گرم

نیازسنجی مالی:

تهیه 45 عدد پتوی دو نفره و 75 ست کلاه و شال و دستکش بافت

برآورد مالی پروژه :

پتوی دو نفره پلی استر :       188.000 تومان

دستکش بافت تک انگشتی : 20.0000 تومان

شت شال و کلاه زمستانه :    130.000 تومان

جمع مبلغ مورد نیاز برای اجرای کامل این پروژه ( 45 پتوی دونفره + 75 ست شال و کلاه و دستکش بافت ) : 21.910.000 تومان

جدول نهایی برآورد مالی پروژه:


حمایت جمعی جهت اجرای این پروژه نیکوکارانه و خیر خواهانه :

با توجه به توضیحات فوق و همچنین پیش فاکتور های اجناس انتخابی ، امیدواریم با کمک وبسایت وزین دونیت و حمایت شما دوستان و همراهان همیشگی بتوانیم در مدت زمان مشخص شده مبلغ پیش بینی شده برای اجرای پروژه را فراهم نموده و این پروژه نیز مانند پروژه های گذشته با موفقیت اجرا گردد.

امید است با این گونه پروژه های خیر خواهانه و با کمک همدیگر ، بتوانیم قدمی هرچند کوچک برای کمک به نیازمندان واقعی برداریم.


آسيب‌های ناشی از سرما:

 سرما زدگی عمومی : اين ناراحتی يكی از عوامل تهديدكننده حيات محسوب مي‌شود و تمام بدن را تحت تاثير قرار می‌دهد. ميزان مرگ و مير در سرمازدگی عمومی بيش از 87 درصد می‌باشد . 

سه نوع سرمازدگی عمومی وجو ددارد :

  1. سرمازدگی خفيـف  :   دمای بدن بين 32 و 35  درجه ساتيگراد  
  2. سرمازدگی متوسط :   دمای بدن  بين  28 تا 32 درجه سانتيگراد  
  3. سرمازدگی شديـــد :   دمای بدن كمتر از  28  درجه  سانتيگراد

مراحل  سرما زدگی  عمومی (كاهش دمای  بدن) عبارتند از :  

  1. لرز ( واكنش بدن به منظور تامين حرارت ) 
  2. خواب آلودگی، گيجی ومنگی و بی تفاوتی
  3. كاهش محسوس سطح هوشياری
  4. كاهش علائم حياتی  (نبض و تعداد تنفس كند وفشارخون پایین)   
  5. مرگ  

علایم و نشانه‌ها :

كبودی يا سيانور دور لب و انگشتان ، تكلم آهسته و مشكل ،گيجی و منگی، از دست رفتن شعور، خستگی مفرط، سر گيجه، لرزش غير قابل كنترل، پوست نيمه سفت، از دست رفتن مايعات بدن ، ناتوانی در بر خاستن مجدد، سفتی عضلات، تلوتلو خوردن در راه رفتن.