جمع سپاری

سبک های جمع آوری کمک های مالی برای خیریه ها

/gathering-styles

در این نوشتار خواهیم خواند: راهکار های برای جمع آوری کمک مالی | جمع آوری کمک مالی موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد |  4 سبک جمع سپاری مالی موثر


چگونه سازمان مردم نهاد خود را برای جلب کمک مالی آماده کنیم؟

/fundraising-step-by-step

در این نوشتار خواهیم خواند: نوشته‌ای از کتاب موبایل برای کار نیک، راهنمای چگونگی جمع‎آوری کمک مالی برای سازمان‎های مردم‌ نهاد می‌باشد.


جذب کمک ‎های مالی ؛ مقطعی یا همیشگی

/recruiting-grants-periodically-or-permanently

آیا می دانستید 50 درصد وقت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها صرف جذب کمک های مالی می شود؟ با همراه باشید تا راهکاری های لازم برای جذب کمک مالی را در اختیار شما بگذاریم


جذب حامیان مالی برای موسسات خیریه

/fundraising-incentives

در این نوشتار خواهیم خواند: چگونگی جذب کمک های مالی موسسات خیریه | راه های جذب حامیان مالی به کمپین خیریه | اصول جمع آوری کمک های مالی موسسات خیریه | راهکار های جمع آوری پول خیریه |


۱۰ مدل برای جمع‎آوری کمک مالی

/top-10-fundraising-models

در این نوشتار خواهیم خواند: راه های جذب کمک های مالی سازمان های مردم نهاد | 10 مدل برای جذب مشارکت های مالی مردم | راه های جذب حامیان مالی برای خیریه ها