بسیاری از فعالان مردم‌نهاد احساس می‌کنند که نمی‌توانند از عهده مذاکره و رویارو شدن با یک حامی بالقوه مالی و درخواست کمک برای کار خیریه و جمع‌ آوری هدایا بربیایند. تصور رایج و غالب این است که برای موفق شدن در این حوزه باید سر و زبان داشت و از استعداد فروشندگی برخوردار بود. واقعیت اما این است که هر کسی بسته به روحیه و شخصیت‌ خاص خودش می‌تواند موفق باشد. خانم آندریا کیلْسْتِد که مشاور و کارشناس خبره و با تجربه‌ای در حوزه جمع‌ آوری کمک‌ های مالی است در کتاب خود چهار سبک اصلی را برای درخواست کمک مالی معرفی کرده است که در اینفوگرافی زیر مشاهده می کنید. این دسته‌بندی بر اساس این است که آدم‌ برون‌ گرا هستند یا درون‌ گرا و همچنین اهل شهودند یا تحلیل.
در اینفوگرافی زیر دوگانه «برون‎گرایی / درون‌گرایی» روی محور عمودی و دوگانه «شهودی / تحلیلی» روی محور افقی نشان داده شده است. با ترکیب این دوگانه‌ ها به چهار مدل و سبک اصلی درخواست ‎کنندگان کمک‌ های مالی می‎رسیم. شناخت و درک این مدل و سبک‌ها شما را توانمندتر می‌کند و در نهایت باعث می‌شود بتوانید به‌طور موثرتری به جمع ‎آوری کمک‌ های مالی بپردازید.  ویژگی‌های هر سبک را بخوانید و بررسی کنید که کدام‌ یک در شما بارزتر است؟


 این اینفوگرفیک بر اساس کتاب سبک درخواست خودتان را بشناسید نوشته آندریا کیلْسْتِد تهیه شده است. آندریا کارشناس خبره و با تجربه‌ ای در حوزه جمع‌ آوری کمک‌ های مالی است و سال‌هاست که به سازمان‌ های مردم‌ نهاد و خصوصی در این زمینه مشاوره می‌دهد.